Project omschrijving

.

.

Holy Family Hospital

Nkawkaw, Ghana Eastern region

Urologische missie Nkawkaw 2020

Sinds jaren wordt er door de urologen Ronald Nooter en Henk Vergunst enkele weken per jaar als vrijwilliger gewerkt in het HOLY FAMILY HOSPITAl in Nkwakaw in Ghana.

Inmiddels is er in de loop van de jaren een hechte band ontstaan tussen dit urologisch team en het ziekenhuispersoneel.
Gewoonlijk wordt via lokale media en door afkondigingen in de plaatselijke kerken hun komst ruimschoots tevoren aangekondigd. Daardoor melden zich steevast vele patiënten met uiteenlopende urologische klachten uit de wijde omgeving aan (zelfs vanuit Accra!). De meeste van deze patiënten worden eerst door lokale artsen gescreend om vervolgens door de urologen te worden beoordeeld.
In maart 2020 reisden wij weer naar Nkawkaw en direct na onze aankomst werd gestart met de polikliniek. In één week werden in het totaal 131 poliklinische consulten verricht. Patiënten werden lichamelijk onderzocht en eventueel ook met behulp van echografie. Gelukkig zijn er de laatste jaren ook steeds meer mogelijkheden voor laboratorium onderzoek en gericht röntgenonderzoek.
Soms werd volstaan met het geven van een advies, vaak werden medicamenten voorgeschreven (indien mogelijk verstrekt vanuit de voorraad die vanuit Nederland was meegenomen) en een aantal patiënten werd geopereerd. Dit jaar vonden in de eerste week 24 operatieve ingrepen plaats.
Door de Corona crisis verliep de missie helaas anders dan we hadden voorzien. Voor de tweede week stonden nog heel wat patiënten op de lijst om te worden geopereerd, maar door dreigende inreis- en uitreisbeperkingen waren wij genoodzaakt direct bij het begin van de tweede week weer huiswaarts te keren. Dit tot grote teleurstelling van de patiënten die al voorbereid waren voor een operatie. Gelukkig bestond er wel begrip voor ons besluit.

Wij waren ook uitermate gelukkig met één van de locale chirurgen, Dr Boateng, die wij in de eeste week hebben kunnen leren, hoe je een prostaat moet uitpellen via een snee in de onderbuik.  Hij heeft de patienten van de lijst, die wij niet meer konden opereren, zéfstandig behandeld!

Daarmee is één van de belangrijke doelstellingen van onze stichting: overdracht van kennis en vaardigheid, dit jaar uitstekend gelukt!

Voor veel mensen in de meer landelijk gelegen gebieden is urologische zorgverlening maar beperkt toegankelijk, vooral als gevolg van financieel gebrek. In de paar ziekenhuizen in Ghana waar urologische behandeling mogelijk is zijn de operaties voor velen te duur om te kunnen betalen. Daarom voorziet de jaarlijkse urologische missie van de DUTCH UROLOGICAL FOUNDATION in een grote behoefte.
Eens werden wij op een overvolle markt in Nkawkaw door iemand uit de menigte aangetikt: “Thank you doctor that you have operated my husband. Thank you, the Lord bless you”. Ook al is ons werk maar als een druppel op een gloeiende plaat, voor die ene patiënt kunnen we veel betekenen. En daar doen we het voor!

Dr Boateng pelt de prostaat uit

Visite op de mannen-afdeling         

DONEER

DUTCH UROLOGY FOUNDATION

UROLOGIE VOOR IEDEREEN

VEEL DRUPPELS OP EEN GLOEIENDE PLAAT GEVEN TOCH EEN HELE PLAS