Urologische zorg voor iedereen!

In (tropische) landen, waar patiënten verstoken zijn van een goede, toegankelijke en adequate urologische zorg, beoogt de stichting te faciliteren, dat deze zorg nu én in de toekomst kan worden geleverd.

  • lokale opleiding

  • behandeling ter plaatse

  • ondersteuning met materialen

  • intensieve samenwerking met de lokale zorgverleners

gebruik makend van de kennis en kunde in Nederland bijdragen aan verbetering van de urologische zorg ter plaatse

Urologische zorg voor iedereen!

Gebruik kennis en kunde niet alleen in je eigen huis, niet alleen voor jezelf!

Dutch Urology Foundation

maak het verschil!

Een man die van zijn blaascatheter afkomt krijgt weer een heel nieuw leven