Alle beetjes helpen

Financiële ondersteuning van de Dutch Urology Foundation is essentiëel om de projecten mogelijk te maken.

Onderstaand de bankgegevens.

U kunt uw gegevens hieronder te vermelden. Dat biedt u de mogelijkheid om aanvullende informatie aan ons te verstrekken.

U kunt hier ook desgewenst aangeven of uw donatie aan een bepaald project gekoppeld moet worden. Het bestuur zal hier dan zo veel mogelijk rekening mee houden


,

Bankrekeningnummer: NL61ABNA0865709912

>

ten name van : Dutchurologyfoundation

Belastingvoordeel:

Met een schenkingsovereenkomst is uw gehele schenking belasting aftrekbaar. In een schenkingsovereenkomst legt u vast dat u periodiek een zelfde bedrag aan de Dutch Urology Foundation schenkt, voor minimaal vijf jaar. Het voordeel van een zo vastgelegde periodieke gift is dat er geen minimum drempel van 1% geldt en er ook geen maximum is gesteld aan de aftrekbaarheid van deze gift. De gift is totaal aftrekbaar, wat betekent dat de fiscus 37,35% of 49,50% van de gift aan u ‘terugbetaalt’. Dit percentage is afhankelijk van uw bruto inkomen.

U kunt alleen toekomstige giften opnemen in een overeenkomst. Donaties die u vóór de ingangsdatum van de overeenkomst heeft geschonken, mogen van de Belastingdienst niet worden meegerekend.

Hoe gaat u hiermee verder? Download de overeenkomst, vul deze in en stuur hem naar de secretaris van de DUF. U krijgt van hem een getekend exemplaar terug, met een overeenkomstnummer.

In uw belastingaangifte kunt u dit dan opvoeren

    klik op het spaarvarken om het formulier “periodieke gift” in te zien