ALLE BEETJES HELPEN

De Dutch Urology Foundation is een organisatie, die opkomt voor patiënten met urologische problemen in minder ontwikkelde landen. De stichting bereikt deze doelstelling door urologen, urologische zorgverleners of instellingen,  financieel en logistiek te ondersteunen.

Er zijn diverse ziekenhuizen in minder ontwikkelde landen, waar geen- of slechts zeer basale urologische zorg is. Patiënten die niet meer kunnen plassen krijgen dan een catheter. Maar vervolgens kan de oorzaak niet worden opgelost. Patiënten moeten dan ver reizen naar grotere steden, áls daar al urologische zorg is. Vaak levert deze afstand én de prijs zo grote problemen op, dat patiënten moeten afzien van een oplossing en met de catheter door het leven moeten.

De Dutch Urology Foundation ondersteunt urologen, die in deze ziekenhuizen wél de zorg kunnen leveren, waardoor men verlost kan worden van de catheter.  Los van deze praktische geneeskundige zorg worden er dan lezingen gehouden, onderwijs aan het bed, maar ook onderwijs aan de lokale artsen en het verpleegkundig personeel.  In andere ziekenhuizen wordt meegeholpen bij de opleiding van lokale urologen.

De materialen in de lokale ziekenhuizen zijn vaak beperkt. De urologen die samenwerken met de Dutch Urology Foundation zijn vaak het hele jaar bezig om materialen te verzamelen. Denk daarbij bv aan medicijnen en catheters die patiënten niet meer nodig hebben en anders vernietigd zullen worden. Daarnaast ook materialen voor de ziekenhuizen, van operatiekamerlampen tot onderzoeksbanken en papieren medische dossiers.

Deze materialen moeten ook nog in de landen aankomen en ook dáárbij kan de Dutch Urology Foundation ondersteunen.

DUTCH UROLOGY FOUNDATION

UROLOGIE VOOR IEDEREEN

VEEL DRUPPELS OP EEN GLOEIENDE PLAAT GEVEN TOCH EEN HELE PLAS