Project omschrijving

Financieel transparant

De Dutch Urology Foundation is een non-profit organisatie. Er wordt geen winst gemaakt. Alle gelden komen ten goede aan de projecten die worden ondersteund

Jaarlijks wordt  een samenvatting van de jaarrekening gepubliceerd

jaarrekening 2019
jaarrekening 2020
jaarrekening 2021
jaarrekening 2022

jaarverslagen van de stichting

verslag van wat er in het jaar is gedaan

jaarverslag 2022

DUTCH UROLOGY FOUNDATION

UROLOGIE VOOR IEDEREEN

VEEL DRUPPELS OP EEN GLOEIENDE PLAAT GEVEN TOCH EEN HELE PLAS