Project omschrijving

Financiëel transparant

De Dutch Urology Foundation is een non-profit organisatie. Er wordt geen winst gemaakt. Alle gelden komen ten goede aan de projecten die worden ondersteund

Dutch Urology Foundation heeft een bestuur van minimaal 3 personen.

Het bestuur krijgt niet betaald voor haar inzet.

Uitgaven kunnen slechts worden uitgevoerd als twee bestuursleden de betaling hebben geaccordeerd.

Besteding van de fondsen wordt besloten in het bestuur.

Zo is er een maximale transparantie.

De DUF heeft de ANBI-status gekregen, waardoor uw donaties onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar zijn.

De DUF is niet belastingplichtig. Hierdoor wordt elke euro aan onze doelen besteed.

Jaarlijks wordt de samenvatting van het jaarverslag gepubliceerd

  • ANBI-status

  • intensieve samenwerking met de lokale zorgverleners

  • jaarverslag