Project omschrijving

.

.

Catholic Hospital Battor

Battor, Ghana

MISSIE 2020

Van 31 januari tot en met 9 februari, 2020 bezochten de urologen Jacques Bogdanowicz en Ruud Bosch weer het ziekenhuis in Battor, Ghana. Ondanks de opstekende Corona-epidemie kon de tour van 14 dagen gewoon worden afgemaakt. Er waren toch wel beginnende zorgen in Ghana; zo vroeg men zich op de radio af waarom Ghana zijn vele landgenoten die aan Chinese universiteiten studeerden, niet actief uit China terughaalde. In China was de hel inmiddels losgebarsten.

De periode begint altijd met het screenen van patiënten die zich voor een eventuele urologische behandeling hebben aangemeld. De meesten werden in de eerste twee dagen gezien maar ook daarna kwam daar mondjesmaat wat bij zodat we in totaal 104 patiënten zagen. Uiteindelijk kwam iets meer dan een derde voor een operatie in aanmerking. Niet iedereen kon helaas de vergoeding, die overigens veel lager is dan in een regeringsziekenhuis, opbrengen. Uiteindelijk opereerden we 31 patiënten. Dat is wat minder dan in dezelfde periode het jaar daarvoor. Waarschijnlijk is dit te verklaren door het feit dat slechts 2 maanden daarvoor een Duits team van urologen Battor bezocht had.

Uit een analyse van de aantallen operaties gedurende de laatste 4 jaar bleek dat in Battor (redelijk constant) gemiddeld zo’n 150 urologische procedures per jaar gedaan worden. Dus, als er ieder jaar 3 maal een team komt dan zouden er gemiddeld 50 operaties per team zijn; tenminste, wanneer periodes van ongeveer 4 maanden worden aangehouden tussen de verschillende teams.

Ook is het opvallend dat er in tegenstelling tot een jaar of vijf geleden, nauwelijks tot geen kinderen met hypospadie (aangeboren sluitingsdefect van de plasbuis) meer worden gezien. Wellicht heeft dit te maken met het feit dat er al een tijdje geen kinderarts meer in Battor werkt. Dit jaar werd slechts 1 jongetje met een hypospadie geopereerd.

Al met al hebben we 31 patiënten kunnen opereren zonder dat daarbij ernstige complicaties zijn opgetreden; vrijwel alle patiënten waren erg tevreden. Naast de operatiepatiënten hebben we nog ongeveer een dubbel aantal patiënten van nuttige adviezen of behandelingen kunnen voorzien.

Over de materialen waar we mee moeten werken, kan ook het een en ander gezegd worden. De scalpels (operatiemesjes) zijn niet scherp, wat het uitvoeren van verfijndere ingrepen bemoeilijkt. Verschillende types hechtdraad die we veel gebruiken zijn nauwelijks aanwezig. Met andere woorden: volgend jaar zullen we een voorraadje moeten meenemen.

Ook de operatiekamerschoenen/klompen zijn vanwege verregaande desintegratie aan vernieuwing toe.

Hopelijk is de corona-epidemie binnenkort voldoende weggeëbd zodat we in 2021 weer onze diensten kunnen aanbieden ten bate van de urologische patiënt in Ghana.

Getekend, Ruud Bosch en Jacques Bogdanowicz

DONEER
  • battor

DUTCH UROLOGY FOUNDATION

UROLOGIE VOOR IEDEREEN

VEEL DRUPPELS OP EEN GLOEIENDE PLAAT GEVEN TOCH EEN HELE PLAS